DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA CZYLI CO RODZICE WIEDZIEĆ POWINNI


Już niedługo starszaki pójdą do szkoły. Ten fakt to bardzo ważny moment w życiu każdego 7- latka. Przeżywają to nie tylko dzieci, ale również ich rodzice. Wokół dziecka wytwarzana jest atmosfera wzmożonego zainteresowania i radość ( moje dziecko idzie do szkoły), a również niepokój (jak da sobie radę?).
To jak poradzi sobie ono w rzeczywistości szkolnej zależy od stopnia dojrzałości szkolnej.
W. Szewczyk ten termin określa jako odpowiedni: "poziom rozwoju intelektualnego, społecznego, fizycznego i emocjonalnego, który umożliwia mu udział w życiu szkolnym oraz klasy pierwszej".
Dojrzałość szkolna to nie tylko znajomość liter, cyfr, umiejętność czytania, pisania i liczenia (na co rodzice zwykle zwracają największą uwagę) ale rozwój wszystkich wyżej wymienionych sfer.
1. Dojrzałość intelektualna przejawia się zainteresowaniem nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem, liczeniem, zaciekawianiem zjawiskami zachodzącymi w otoczeniu, umiejętnością skupienia uwagi przez dłuższy czas na tej samej czynności, poprawną wymową pod względem artykulacyjnym, na tyle bogatym słownictwem, aby bez problemu porozumiewać się z innymi i rozumieć przekazywane wiadomości, polecenia czy instrukcje. Dziecko 7-letnie powinno każdą rozpoczętą pracę doprowadzać do końca bo ciekawi go wynik jego poczynań. Bagaż jego doświadczeń i spostrzeżeń rozwijać ma jego wyobraźnię i myślenie pojęciowe. O poziomie dziecka świadczą również jego rysunki - bogate w treści, kolory, zawierające dużo szczegółów i prawidłowo rozmieszczone na kartce. Oceniając dojrzałość umysłową dziecka pod uwagę brany jest także poziom rozwoju percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz analizy i syntezy słuchowej. Funkcje te decydują o opanowaniu umiejętności czytania i pisania.
2. Dojrzałość społeczna- to umiejętność współżycia w zespole, przestrzeganie reguł postępowania i umów, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, samodzielność, samoobsługa i umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji w różnych sytuacjach ( np. przy przechodzeniu przez jezdnię).
3. Dojrzałość fizyczna- to ogólna sprawność organizmu i zdrowie dziecka. Dziecko szkolne dysponować musi odpowiednim zasobem sił fizycznych i odporności na zmęczenie. Dobra sprawność rąk, koordynacja ruchowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa to umiejętność niezbędna przy pisaniu, rysowaniu, wycinaniu i innych pracach plastyczno-technicznych. W przeciwnym wypadku ruchy będą powolne, sztywne, mało precyzyjne.
4. Dojrzałość emocjonalna- to zdolność panowania nad swoimi emocjami i kontrolowanie ich. Niedojrzały 7-latek załamuje się z byle powodu jest wybuchowy, agresywny, złości się i płacze, może być też zahamowany, niepewny, zalękniony, boi się uwag nauczyciela, skarży się na bóle głowy, brzucha, bezsenność, wymioty, biegunkę.
Ideałem byłaby harmonia i równy rozwój wymienionych sfer. Nie oznacza to, że uczeń mający niewielkie braki nie przystosuje się do warunków szkolnych. Przy odpowiedniej opiece środowiska rodzinnego, kiedy rodzice mają ich świadomość i pracują nad likwidacją to niedobory szybko się wyrównają.
Zadaniem każdego rodzica jest więc baczne obserwowanie rozwoju dziecka oraz towarzyszenie mu i pomoc.
Realizując to pamiętajmy:
- dziecko, mimo, że jest uczniem nadal jest małym dzieckiem, nie wymagajmy od niego zbył wiele, musi mieć czas na naukę i na zabawę,
- nie wyręczajmy pociechy w odrabianiu lekcji,
- gdy pojawią się pierwsze niepowodzenia nie karzmy go, mamy być dla niego oparciem ( dajmy mu miłość, zrozumienie i pomoc)
- każde dziecko jest inne, nie porównujmy go więc z innymi,
- zadbajmy o stałe, spokojne miejsce do odrabiania lekcji dla niego,
- po lekcjach dajmy mu czas na relaks lub aktywny wypoczynek


Wykorzystano informacje z Internetu

Jolanta Kasprzycka