Każdy człowiek w czasie swego życia jest uczestnikiem i świadkiem wielu wydarzeń, jakie toczą się wokół niego. Niewiele jednak jest w stanie zapamiętać.
Naszym obowiązkiem jest więc dokumentowane tego co ważne, co piękne.
Powinniśmy kultywować lokalne tradycje, wskrzeszać pamięć o bohaterach o wielkich ludziach, którzy tu żyli. Ci ludzie chodzili po tych samych ścieżkach co my, orali tę samą ziemię, kąpali się w tej samej rzece.

Strona - "Turew - portret wsi wielkopolskiej" jest obrazem wielkopolskiej, podkościańskiej wsi.
Składa się ona z obrazów z teraźniejszości i przeszłości tej miejscowości, naszkicowanych na podstawie zachowanych materiałów, rozmów z mieszkańcami.

Zamieściliśmy tutaj informacje na temat historii wsi, jej mieszkańców, dziejów szkoły, scharakteryzowaliśmy środowisko naturalne.
Pokazaliśmy miejsca godne uwagi: pałac, kaplicę przypałacową, kopaszewską drogę krzyżową, drewnianą kapliczkę w lesie...

Dużo miejsca poświęciliśmy historii rodu Chłapowskich, byłych właścicieli Turwi, którzy w bardzo szczególny sposób wpisali się nie tylko w historię wsi, ale i Polski.

Bardzo ważnym działem jest Folklor, w którym staraliśmy się przybliżyć zwyczaje, muzykę, słownictwo, stroje charakterystyczne dla naszego regionu.

Wzbogaciliśmy naszą stronę o obszerną dokumentację fotograficzną. Wiele zamieszczonych zdjęć to bardzo stare fotografie, uzyskane od mieszkańców.

Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności tym wszystkim, bez których portet Turwi byłby znacznie uboższy.

Dziękujemy paniom Felicji Borowiak, Elżbiecie Halaburdzie, Annie Kujawie, Krystynie Nowak, Janinie Wesołek oraz panom Edmundowi Wesołek, Jerzemu Kargowi, Krzysztofowi Kujawie, Emilianowi Prałatowi, Maciejowi Ratajczakowi.

Wyrażamy serdeczne słowa podziękowania paniom: Jolancie Samulskiej,  Monice Jankowiak i Paulinie Walachowskiej, które nadzorowały pracę nad niemiecką wersją językową strony.

Autorzy strony.