Dolne Powiśle z lotu ptaka.

Zamek w Sztumie Zamek w Malborku

Okolice Sztumu

Położenie geograficzne.

 

           Dolne Powiśle to jeden z regionów etnograficznych Pomorza Gdańskiego obejmujący powiaty: kwidzyński, suski, sztumski oraz malborski ( dawna Ziemia Malborska ).

            Region Powiśla graniczy od północy z Żuławami, od wschodu z Warmią, od południa z Ziemią Chełmińską i od zachodu z Kaszubami.

            Geograficznie obszar ten obejmuje Dolinę Dolnej Wisły (Dolinę Kwidzyńską) oraz Pojezierze Iławskie. Największym miastem, a zarazem jego stolicą jest Kwidzyn, leżący na wysoczyźnie lodowcowej, która lekko pochyla się ku dolinie Wisły i Żuławom Wiślanym. Obszar ten jest na ogół falisty, czasem ma charakter płaskiej moreny dennej, wzniesionej średnio od 95 do 115 m  n.p.m. U stóp wysoczyzny, z której roztacza się rozległy widok na Dolinę Kwidzyńską, przepływa Liwa.

            Ziemie te wchodziły niegdyś w skład dawnych Prus Wschodnich. Obok nazwy Powiśle używana jest także nazwa Ziemia Malborska oraz Ziemia Kwidzyńsko – Sztumska. Polska ludność Powiśla mówiła dialektem nazywanym przez językoznawców malborskim.

 

Powrót