wstecz

TRADYCYJNY STRÓJ ¦LˇSKIDo niedawna występowało na Górnym ¦l±sku kilka odmian tradycyjnego stroju regionalnego:

  • strój pszczyński,
  • rybnicki,
  • raciborski,
  • bytomski (zwany też rozbarskim),
  • opolski,
  • nyski,
  • głubczycki,
  • oleski.

W¶ród nich pierwsze miejsce ze względu na żywotno¶ć i rozległe rozprzestrzenienie zajmuje
STRÓJ BYTOMSKI.

STRÓJ MĘSKIOpracowano na podstawie: B. Bazielich, Śląskie stroje ludowe, Katowice 1988