Powrót do menu...

Kościółki

        Najpiękniejszym zabytkiem drewnianym w naszym regionie jest kościół w Gawłuszowicach, który posiada tak zwane soboty - zadaszenia, pod którymi mogli oczekiwać na mszę świętą pielgrzymi przychodzący do kościoła nocą, a nawet poprzedniego dnia czyli w sobotę.
       Spróbujmy scharakteryzować najciekawsze (istniejące w 1933) domy Boże.
Najstarszą świątynią mogły poszczycić się Apolinary, przysiółek wsi Wadowice Dolne. Był tu piękny drewniany kościółek gotycki św. Apolonii z roku 1334, w którym jak mówi miejscowe podanie miał słuchać mszy św. Król Jan III wyprawiając się w roku 1683 pod Wiedeń.
        We wsi Gawłuszowice znajduje się duży modrzewiowo-dębowy kościół św. Wojciecha z sobotami, wyciosanymi w r. 1677 przez cieślów: Stanisława Karkutowicza, Stanisława Proskowicza i Wojciecha Matkowskiego.

        Zbory ewangelickie znajdowały się w kilku koloniach niemieckich z czasów Józefa II, a mianowicie: w Padwi (drewniany z wieżą), Czerminie Kolonii (Hohenbach- drewniany z r. 1834). Kolonia Reisheim posiadała drewniany dom modlitwy z r. 1802. Z żydowskich bożnic zabytkowy charakter miała piękna synagoga drewniana z podsieniem w Rzochowie prawdopodobnie z XVIII stulecia.

Powrót do menu...