Podania:
Podanie o Kopcu.
W miejscowości Bolęcin , na skraju Puszczy Dulowskiej znajduje się kopiec , będący miniaturą Kopca Kościuszki. Miejsce to uznaje się za granicę pomiędzy niecką młoszowską a Bolęcinem, ale tak naprawdę jego genealogia jest romantyczna. Obecny kurhan jest bowiem pamiątką po powstańcach, bohaterach walk o odzyskanie niepodległości w latach 1863- 1864. Wyprawę złożoną z sześciu mieszkańców wsi prowadził pradziad późniejszych właścicieli Bolęcina - Chwalibogów, którego nazwiska niestety nikt dzisiaj nie pamięta. To właśnie dwór zaproponował usypanie kurhanu, a fakt że miejsce to miało zarazem stanowić znak graniczny było tylko pretekstem związanym z sytuacją popowstaniową. To podanie o bolęckich kosynierach było długo pielęgnowane w pamięci pokoleń, ale z czasem uległo zatarciu.

Następna