Lubelskie tańce ludowe

Lubelskie tańce ludowe są bardzo różnorodne. Nie są może technicznie skomplikowane, odznaczają się prostotą ruchów lecz rysunek tańca jest różnorodny i ciekawy. Wykonuje się je wesoło, lekko, wdzięcznie i z temperamentem. Często tańcom towarzyszą przyśpiewki występujące przed lub w przerwie między niektórymi figurami. Najczęściej jednak jednak na Lubelszczyźnie spotykany jest taniec ze śpiewami przy akompaniamencie kapeli ludowej. Muzyka instrumentalna Lubelskiego opiera się na kapeli, w której skład wchodzą: pierwsze skrzypce, drugie skrzypce (tzw. sekund), basetla trzystrunowa, klarnet i bęben duży z jednym czynelem.

Tańców lubelskich jest około 40. O niektórych z nich np. Cenar, Hajduk, Oryl, Powiślak, Kurzawiec dziś już prawie zapomniano.

 

Najpopularniejsze tańce to:

 

Walczyk lubelski

Cygan  

Mach

Oberek

Chodzony

Osa

Czółenko

Polka Lubelska