Twórczość ludowa

Lubelszczyzna - region położony między Wisłą z Bugiem, należy do tych obszarów w Polsce, gdzie twórczość ludowa jest zjawiskiem dość żywym. Sprzyja temu zapewne peryferyjne położenia regionu oraz fakt, że są to w przeważającej mierze obszary wiejskie. W naszym regionie widać wyraźne wpływy osadnictwa mazowieckiego i podlaskiego (na północy) oraz małopolskiego i ruskiego.

Lubelskie muzea, domy kultury, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, koła gospodyń wiejskich itp. aktywnie włączają się w promocję sztuki ludowej Lubelszczyzny organizując różnorodne wystawy, festiwale, konkursy, targi, przeglądy. Do najbardziej znanych należą:

tkactwo
garncarstwo
kowalstwo
plecionkarstwo
rzeźba
malarstwo
plastyka obrzędowa
plastyka zdobnicza